PER-K

De impact van overtuigingen en stress op de kwaliteit van werken

De kwaliteit van ons werk is optimaal wanneer we ons volop op het werk concentreren en emotioneel betrokken zijn op wat we doen. In ‘breintaal’ uitgedrukt: als onze linker- en rechterhersenhelft geactiveerd is, dan presteren we maximaal. We hebben immers zowel onze ratio nodig om te analyseren en te evalueren als onze emotie om gemotiveerd en betrokken aan de slag te blijven. Belemmerende overtuigingen en stress verminderen de kwaliteit van werken. Hoewel we bij stress extra ons best doen, neemt de kwaliteit van onze prestaties af. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat we bij belemmerende overtuigingen of stress één hersenhelft overactiveren en de andere zo goed als uitschakelen.

Bij emotionele stress nemen de emoties alle ruimte in. Bijgevolg neemt de concentratie op het werk af. Het brein heeft extra energie nodig om zich met de nuchtere materie bezig te houden. Dat maakt moe.
Bij rationele stress vallen de emoties weg. De persoon is totaal benomen door de inhoud van het werk en verliest normale betrokkenheid op anderen. Dat heeft negatieve effecten, zowel op de werkrelaties als privé. Het maakt de persoon in zijn omgeving niet gelukkig.
Belemmerende overtuigingen werken op dezelfde wijze. Omdat ze ingaan tegen wie we wezenlijk zijn, creatief-nuchtere wezens, wekken onze belemmeringen ook weerstand op.
Een voorbeeld: heeft iemand de overtuiging ‘in groep durf ik mijn ideeën niet delen’, dan leeft daarnaast het verlangen om er geen probleem mee te hebben. Alles wat ingaat tegen onze natuur – en die is één en al potentie – roept weerstand op.
Een ander voorbeeld: wie geregeld rapporten of teksten schrijft, kent de writersblock. Opeens lukt het niet, er komt geen letter meer op het scherm. We halen allerlei trucjes uit om te schrijven, maar de kwaliteit blijft beperkt. Dit druist in tegen onze capaciteiten. Integreer ik de ondersteunende overtuiging zoals ‘ik weet perfect wat ik onder deze titel wil schrijven’ in mijn systeem, dan vloeit de tekst uit mijn vingers.Wil je op enkele minuten tijd verlost zijn van belemmerende overtuigingen en stress? Het kan! Leer de PER-K techniek, pas die toe en binnen de 10 minuten werk je optimaal. Wanneer je kwaliteit levert, zowel rationeel als collegiaal, is werken een vreugde.

PER-K: van wilskracht naar automatisch gedrag

Tot nog toe dachten we dat alleen doorgedreven wilskracht leidt tot goede resultaten. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat ons gedrag voor minstens 95% wordt bepaald door onze onderbewuste impulsen en slechts voor 1 à 5% door wat we bewust willen.
De 95% doet het werk automatisch, de 5% is wilskracht. We hebben er dus alle belang bij onze automatismen in te stellen op efficiënt werken. Zit de 95% in de weg, dan komt er niets uit onze handen. We houden ons bezig, maar zijn niet echt aan de slag. We kennen de procedures wel, maar blijven steken bij de eerste stap.per-k-schema-1per-k-schema-2Zodra we onze automatische piloot (onze onderbewuste geest – onze GPS) de juiste route hebben ingegeven, leidt die ons naar wat we wensen. We moeten wel zelf rijden: aandacht geven aan veranderende omstandigheden, blokkades en omleidingen opmerken, de tijd nemen om er te geraken en genieten van het nieuwe uitzicht. Resultaat van het juist instellen van ons onderbewuste is een productief en succesvol leven.

Herkenbaar? Je stelt jezelf een doel en wanneer je aan de slag wil, zinkt de moed je in de schoenen. Of je zoekt afleiding: je moet eerst iets anders doen… De resultaten zijn navenant. Je wil het wel en je weet dat dit het beste is, maar je doet het niet of nauwelijks. Je presteert ondermaats, zowel op taakniveau als in het team. De oplossing die we doorgaans proberen is nog méér ons best doen. Dit leidt echter tot uitputting. Van ‘je best doen’ word je moe. Het is veel interessanter om ons onderbewuste de juiste instructies te geven. We vervangen bijvoorbeeld de overtuiging ‘ik moet eerst alles opruimen vooraleer ik aan iets nieuws begin’ door ‘ik begin met vreugde aan iets nieuws’. Misschien zit ons een andere overtuiging dwars? We zoeken een alternatief dat ons enthousiast maakt en verankeren dat in onze automatische piloot. Dit proces uitvoeren duurt normaliter een tiental minuten. De tijd die we winnen is daarvan een veelvoud...

Het meest efficiënte is de PER-K techniek zelf onder de knie krijgen zodat je in iedere situatie die daarom vraagt, jezelf weer in hele-brein – dus optimale conditie – kan brengen.

In ‘Neuroscience Reveals the Whole-Brain State and Its Applications for International Business and Sustainable Success’, The International Journal of Management and Business, Volume 3, Nr. 1, Augustus 2012’ (link) beschrijven Fannin en Willams onderzoek met 125 personen. Hun hersenactiviteit is door middel van EEG’s gemeten en vastgelegd voorafgaand aan een PER-K balans en nadien. De rode activatie toont dat het brein slechts voor de helft functioneert, de rode en blauwe activatie toont het resultaat na een balans van 10 minuten. Lees onderstaand verhaal over de persoon van wie deze hersenen zijn…
neuro-brain
Figure 9: The Whole-Brain State Created Through NeuroGuide Software from Applied Neuroscience [66]
"The person depicted by the independent t-test above, experienced profound changes. This woman had been an office manager for over ten years. Her dominant pattern before the PER-K® balance was facilitated, (seen in RED), is left hemispheric. Very logic oriented, her management style was “my way or the highway.” Her approach was demanding and she expected others to do exactly as she commanded. Most of the people that worked for her did as she asked out of fear of reprisal from her or at times, experienced her uncontrollable anger. After the PER-K® balance, the dominant pattern, seen in BLUE, represents access to the emotional/right side of her brain, augmenting the qualities and attributes of her left hemisphere. The result was that her consideration of others was noticeably better, and her interpersonal relationships at home and at the office improved substantially. Her leadership abilities began to flourish and she became well liked. In addition, the office ran smoother, with greater efficiency and productivity. Her shift toward a Whole-Brain State created a
new attitude toward others, fostering a more congenial work environment. The overall shift in the attitude of her employees toward her was supportive, resulting in a more positive feeling about the work place."
PER-K gezien door de ogen van Marina, in het kader van The Wisdom Experience.
http://wisdomexperience.com/veranderen-van-beperkende-overtuigingen-met-per-k/

per-k-550

Toepassingsgebieden

"The goal of most leaders is to cause people to feel reverence for the leader — the goal of the exceptional leader is to cause people to feel reverence for themselves."
Christopher J. Hegarty & Philip B. Nelson, Seven Secrets of Exceptional Leadership

'Uitzonderlijk Leiderschap' bekrachtigt deelnemers om het hoogste niveau van hun leiderschap te bereiken. De latente, onderbewust verborgen talenten krijgen alle ruimte zich te ontwikkelen. Door onderbewuste overtuigingen in overeenstemming te brengen met bewuste doelen, kan alles wat effectief leiderschap in de weg staat, geëlimineerd worden. Deelnemers krijgen voorbeelden van overtuigingen die ze kunnen integreren. Ze ontwikkelen de vaardigheid om op maat gesneden overtuigingen zelf te formuleren en te implementeren. 'Uitzonderlijk Leiderschap' is zowel ontworpen voor hen die nog nieuw zijn in het vak als voor doorwinterde leiders. Leer hoe je leiderschap tot zijn volle potentie te ontwikkelen.
Enkele voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Ik maak de dienst uit, het hangt allemaal van mij af." "Ik delegeer verantwoordelijkheid aan anderen wanneer dit opportuun is."
"Wanneer ik macht deel met anderen, kan ik mijn doelen niet bereiken." "Door macht te delen, vergroot ik de mogelijkheid mijn doelen te bereiken."
"Wanneer ik zwakte of kwetsbaarheid toon, verlies ik het respect van de mensen die ik leid." "Ik ga vertrouwd om met mijn sterkte en kwetsbaarheid als leider."
"Wanneer ik beslissingen vermijd, maak ik ook geen fouten." "Ik vertrouw de beslissingen die ik maak en ik neem verantwoordelijkheid voor de resultaten."
"Veranderingen verergeren de situatie." "Veranderingen optimaliseren de situatie."

"We doubt that a well-intentioned, just-try-harder approach will fundamentally improve the quality of executives' decision making... training must be broadened to include what is now known about how our minds work and must expose managers directly to the unconscious mechanisms that underlie decision making."
Banaji, Bazerman, & Chugh, Harvard Business Review, December 2003.

'Managing for Excellence' introduceert deelnemers in de kracht van de onderbewuste geest om te reageren op uitzonderlijke situaties, eerder dan gewoontereacties te vertonen. Ons gedrag wordt bepaald door onze overtuigingen. Succesvolle mensen hebben gewoonten die hun leven vervullen, ze hoeven geen dagelijkse strijd te leveren. Wanneer onderbewuste overtuigingen ingaan tegen bewuste doelstellingen, komen zelfondermijnende gedachten op en wordt zelf-saboterend gedrag getoond. Gewoonten zijn automatisch gedrag. Door het PER-K proces wordt excellent management stap voor stap toegankelijk door je onderbewuste overtuigingen overeen te stemmen met je gewenste doelen. Constructieve onderbewuste overtuigingen zijn de grond onder creatieve en opbouwende gedachten en gedrag.
Enkele voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Wanneer ik hulp vraag, ga ik af." "Hulp vragen is OK voor mij."
"Ik kan anderen niet vertrouwen, ze keren zich tegen mij." "Ik zie en verwacht het beste in mezelf en in anderen."
"Aan de top, weet ik het best." "Ik aanvaard dat er verschillende manieren zijn om iets te doen."
"Ik weet hoe een ander zijn werk moet doen en laat dat ook merken." "Ik zet de juiste persoon op de juiste plek. Die kent zijn job."
"Wanneer ik teveel tijd besteed om iemand goed in te werken, gaat die nadien met mijn job lopen." "Ik erken de voordelen om collega's op te leiden tot goede managers."

'PER-K voor Verhoogde Verkoopresultaten' is ontworpen om de effectiviteit van bestaande vaardigheidstrainingen in de verkoop te verhogen en te ondersteunen. Deelnemers leren hun onderbewuste geest in overeenstemming te brengen met hun beoogde doelen. Succesvolle mensen hebben meer 'ik kan' dan 'ik kan niet' overtuigingen. Dit psychologische voordeel kan het verschil maken tussen een goede en een excellente verkoper. Door ondermijnende onderbewuste overtuigingen te vervangen door bewust nagestreefde doelstellingen, wordt zelf-saboterend gedrag veranderd in succesbevorderend optreden. Leer hoe succes een 'self-fulfilling prophecy' wordt in plaats van een dagelijkse strijd!
Enkele voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Hoe hard ik ook mijn best doe, het is nooit goed genoeg." "Ik doe mijn best en het gaat steeds beter."
"Mijn angst voor afwijzing weerhoudt mij om succes te boeken." "Ik ben kalm, vertrouwvol en vol energie wanneer ik verkoop telefoontjes doe."
"Het heeft geen zin te proberen mijn quota te halen, ik kan het toch niet." "Ik vertrouw mijn mogelijkheden, waar ik mijn zinnen op zet, realiseer ik."
"Wanneer ik de verkoop wil afronden, zegt de koper wellicht af." "Wanneer ik de klant een offerte doe, creëer ik een win-win situatie."
"Omdat ik beter onder stress werk, stel ik uit tot het laatste moment." "Ik werk rustig en gestadig door en toch krijg ik alles op tijd af."

"Effective, two-way communication demands that we capture both content and intent and learn to speak the languages of logic and emotion." Stephen Covey, Principle Centered Leadership. 'Effectieve Communicatie' helpt deelnemers hun mogelijkheden tot communicatie met individuen en groepen uit te breiden. Het ontwikkelt meer samenwerking tussen de linker- (logische) en de rechter- (emotionele) hersenhelft. Door de verbinding tussen beide hersenhelften te verstevigen, worden evenwichtige communicatiepatronen verankerd. Mensen die succesvol communiceren, gebruiken in contact met anderen zowel hun logica als hun emoties. Dat verhoogt hun effectiviteit. Leer door middel van 'Effectieve Communicatie' je storende overtuigingen te vervangen door overtuigingen die je communicatievaardigheden uitbreiden. Deze workshop is een noodzaak voor mensen die hun angst om in het openbaar te spreken willen overwinnen.
 Voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Ik geef geen opinie over anderen anders verklaren ze me voor gek." "Ik geef mijn opinie open en eerlijk, klaar en in vertrouwen."
"Wanneer ik iemand een complimentje maak, zullen ze denken dat ik iets van hen wil." "Ik voel mij comfortabel wanneer ik iemand complimenteer."
"Het maakt niet uit wat ik zeg, mensen luisteren er toch niet naar." "Wat ik te zeggen heb, is belangrijk, ik verwacht gehoord te worden."
"Ik kijk wel uit kritiek te geven, het kwetst iemands gevoelens en maakt het alleen maar erger." "lk communiceer mijn kritiek op een fijne en empathische wijze."
"Wanneer anderen het niet met mij eens zijn, denk ik fout te zijn en zij juist." "Wat voor mij juist is, is OK voor mij, ook wanneer anderen het daar niet mee eens zijn."

'Teambuilding' helpt deelnemers hun persoonlijke attitudes, waarden en overtuigingen af te stemmen op effectieve groepsinteracties. Meestal gedragen mensen zich in een groep op dezelfde wijze als ze zich thuis in hun familie (hebben) gedragen. Dikwijls is dergelijk gedrag inadequaat in de professionele sfeer. Deelnemers leren zich bewust te worden van hun gedrag en zich zodanig op te stellen dat ze op hun eigen wijze kunnen aansluiten. Effectieve teams werken op basis van vertrouwen, wederzijds respect en engagement ten aanzien van samen gedragen doelstellingen. Om deze essentiële kwaliteit in een groep te verhogen en mensen te ondersteunen zichzelf daarin te ontplooien, leren deelnemers hun onderbewuste script in lijn te brengen met de bewust nagestreefde waarden en gedrag. Enkele voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Andere mensen hebben toch betere ideeën, dan zwijg ik maar." "Mijn ideeën en acties zijn belangrijk voor het succes van het team."
"Wanneer ik meer bijdraag dan een ander zullen ze denken dat ik hen in een verkeerd daglicht wil plaatsen." "Als ik daartoe bekwaam ben, is het OK dat ik meer bijdraag dan anderen in het team."
"Ik kan anderen niet vertrouwen, ze werken alleen voor zichzelf." "Ik vertrouw anderen vanzelf en ik geef hen het voordeel van de twijfel."
"Ik houd achter wat ik denk om beter bij anderen aan te sluiten." "Ik ben eerlijk over mijn eigen visie, ook wanneer anderen de zaken anders zien."
"Ik moet mijn ideeën beschermen, anders zullen anderen ervan profiteren." "Ik deel mijn ideeën en ervaring zodat andere teamleden en ikzelf er voordeel uit halen."

"De eenvoudige waarheid is, gelukkige mensen worden niet ziek. De attitude die iemand ten aanzien van zichzelf heeft, is de meest belangrijke factor in genezing en welzijn." Bernie Siegel, M.D. Love, Medicine & Miracles. 'Gezondheid en Welzijn' rust de deelnemers toe om meer respect en zelfverstaan te ontwikkelen over de samenhang tussen lichaam en geest. Stress en toxische overtuigingen kunnen een dramatisch effect hebben op onze psychische en fysische gezondheid. Deelnemers krijgen toegang tot overtuigingen die hun immuunsysteem op punt stellen. Doel is een 'immuun-competentie' te ontwikkelen. Meer welzijn betekent meer productiviteit, minder ziekteverzuim en verminderd gebruik van de gezondheidszorg. Minder afwezigheid heeft dus meer productiviteit en minder kosten tot gevolg. Exploreer de verbinding tussen lichaam en geest, en geniet van een verbeterde gezondheid, geluk en daadkracht voor jezelf en je werknemers. Enkele voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Wat ik denk, heeft niets te maken met ziek of gezond zijn." "Ik erken de kracht van mijn gedachten en hun invloed op mijn lichaam."
"Ik zie eerst wat fout zit vooraleer ik zie wat er goed gaat." "Mijn spontane aandacht is gericht op het positieve en deugdelijke in mijn leven."
"Mijn leven is stressvol, het gaat altijd weer de verkeerde kant uit." "Ik ben gecenterd en vol energie, mijn leven is één grote uitdaging."
"Ik hou mijn gevoelens voor mezelf, op het werk is daar geen plaats voor." "Ik kan mijn gevoelens open en comfortabel uitdrukken."
"Ik heb geen tijd om goed te eten en aan sport te doen, maar mijn lichaam kan dat aan." "Ik kies spontaan voor gezond eten en activiteiten die mijn welzijn bevorderen."

"If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but rather to your own estimate of it; and this you have the power to revoke at any moment." Marcus Aurelius (121-180) 'Stress omzetten in succes' geeft deelnemers de mogelijkheid de voornaamste stressoren in hun leven te identificeren, zowel persoonlijk als professioneel. Door het PER-K 'hele-brein' proces te gebruiken, leren deelnemers de energie die verloren gaat door stress, te gebruiken om constructieve oplossingen voor hun problemen te vinden. De sleutel tot succes is moeilijkheden als kansen zien, als uitdagingen die de creativiteit prikkelen. Deelnemers geven aan dat ze door 'Stress om te zetten in succes' zich kalm en vertrouwvol voelen in situaties waarin ze doorgaans in paniek geraken.
 Enkele voorbeelden van overtuigingen:

Zelfondermijnende overtuigingen Overtuigingen voor succes
"Hoe hard ik ook probeer, het is nooit goed genoeg." "Ik doe mijn best en mijn best is goed genoeg voor mij."
"Ik ben meestal gespannen en angstig wanneer iets te snel verandert." "Ik ben kalm, vertrouwvol en vol energie bij veranderingen en uitdagingen in mijn leven."
"Ik voel mij slecht wanneer anderen mij slecht behandelen." "Ik heb de kracht ten aanzien van anderen mijn acties en reacties zelf te bepalen."
"Door mij zorgen te maken, toon ik dat ik om anderen geef." "Ik ben ontspannen, doe mijn best en focus op oplossingen eerder dan op problemen."
"Leven is een strijd. Voor mij loopt het altijd verkeerd af." "Ik creëer mijn leven door mijn gedachten en acties, en ik heb de kracht om te veranderen."

De principes van de natuur voor duurzaam succes

Duurzaam succes is afhankelijk van de wijze waarop we met de natuur omgaan. PER-K biedt een reeks van overtuigingen om in eenheid met de natuur te opereren. Doel is duurzaamheid te creëren in coöperatie, niet in competitie. Inspirator van deze principes is Dr. Bruce Lipton, auteur van o.a. ‘De biologie van de overtuiging’, 'Spontaneous Evolution', 'The Honeymoon Effect'.

Privé-sessies en Workshops

Wil je door een PER-K Catalyst gecoacht worden, neem dan contact op met:

Ayla Martel, www.burnoutcoaching.be +32 496 574 235
Bart Wils, www.realiseren.biz +32 499 768 725
Luc Limère, www.5dcompany.eu +32 475 388 688
Marina Riemslagh (Contact) +32 486 575 927

In deze driedaagse workshop leer je volledige communicatie met het onderbewuste bewerken. Je leert stress definitief te transformeren en belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende en deze te implementeren in het onderbewuste.
De workshop is primair gericht op contact met het onderbewuste en het transformeren ervan.
Je leert de techniek zowel bij jezelf als met anderen gebruiken.
Deze eendaagse extensie houdt in dat je ook je verbale en non-verbale wijze van contact nemen in balans leert brengen.
Deze extensie is primair gericht op interacties met anderen.
De PER-K Advanced Training sluit aan bij de persoonlijke ontwikkelingsvariant PSYCH-K. Het biedt de mogelijkheid om, net zoals bij organisatie-opstellingen, in de energie van een team of organisatie te staan en vanuit deze positie beperkende overtuigingen die in het team/de organisatie leven, te transformeren naar ondersteunende overtuigingen.
De training bouwt verder op de ‘Essentieel voor succes Workshop’ en is gericht op het in balans brengen van relaties, het transformeren van de fundamenten van het team en de organisatie.

Meer weten over workshops    GrotetransparantTriangle-per-k1